Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Mutacje Typ: Podaj/wymień

Ramka odczytu mRNA to zestaw wielu kodonów ułożonych obok siebie, zaczynający się kodonem START i kończący się kodonem STOP.

Określ, jakie konsekwencje dla odczytu informacji genetycznej mogą mieć mutacje typu delecja lub insercja jednego lub dwóch nukleotydów.

Rozwiązanie

Za poprawne określenie konsekwencji podanych mutacji – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– Konsekwencją mutacji typu delecja lub insercja jednego lub dwóch nukleotydów jest przesunięcie / zmiana ramki odczytu informacji genetycznej i w efekcie możliwość syntezy innego białka / o zmienionym składzie aminokwasów od miejsca wystąpienia mutacji.