Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Fagocytoza jest rodzajem endocytozy polegającej na pochłanianiu z otoczenia komórki dużych cząstek pokarmowych. Na schemacie przedstawiono kolejne fazy fagocytozy.

Fagocytoza

Określ, czy fagocytozę można zaobserwować w komórkach roślinnych? Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.

Rozwiązanie

Za stwierdzenie i właściwy argument uzasadniający stwierdzenie, że w komórce roślinnej nie może zachodzić fagocytoza – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– W komórce roślinnej nie można zaobserwować fagocytozy, ponieważ komórka roślinna jest otoczona ścianą komórkową nieprzepuszczalną dla dużych cząstek.