Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono budowę ściany naczynia krwionośnego włosowatego.

Naczynie włosowate

Podaj jedną, widoczną na rysunku, cechę budowy naczynia włosowatego i określ jej znaczenie w procesie wymiany składników między krwią a tkankami ciała.

Rozwiązanie

Za podanie, widocznej na rysunku, cechy budowy naczynia włosowatego i trafne określenie znaczenia tej cechy w wymianie składników między krwią a tkankami ciała – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– Naczynia włosowate mają cienkie ściany / ściany zbudowane z nabłonka jednowarstwowego płaskiego, co ułatwia wymianę gazową / wymianę składników między krwią, a otaczającymi tkankami.
– Mała średnica naczynia sprawia, że erytrocyty wolno przeciskają się przez naczynia / zwiększa się kontakt erytrocytów ze ścianą naczynia, umożliwiając oddawanie tlenu.