Biologia - Zadania autorskie BiologHelp 2024, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 4.

Kategoria: Układ powłokowy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Promieniowanie słoneczne odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmów. Nie można nie wspomnieć w tym kontekście o fotosyntezie oraz o wyznaczaniu rytmu dobowego. Niesiona wraz z tym promieniowaniem (głównie w zakresie podczerwieni) energia uwalniana w postaci ciepła może mieć korzystny wpływ na aktywność organizmów, szczególnie zmiennocieplnych. Jednakże oddziaływanie promieniowania słonecznego nie zawsze jest korzystne. Przykładowo nadmierny wzrost temperatury na skutek tego samego promieniowania może przyczyniać się do zwiększenia utraty wody przez organizmy. Podobnie dwojako przedstawia się wpływ promieniowania UV, mieszczącego się w spektrum promieniowania słonecznego. Zwierzęta lądowe, często narażone na działanie promieniowania słonecznego, wykształciły w toku ewolucji odpowiednie adaptacje, takie jak odpowiednia budowa układu powłokowego bądź przystosowania behawioralne, mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków tego promieniowania dla organizmu.

Podaj po jednym argumencie za i przeciw stwierdzeniu, że oddziaływanie promieniowania UV na skórę ma korzystne znaczenie dla ludzkiego organizmu. W odpowiedzi odnieś się do dwóch różnych skutków działania tego promieniowania w obrębie skóry.

Argument za:

Argument przeciw:

Rozwiązanie

Aktywuj BiologHelp+ i uzyskaj pełny dostęp do zadań autorskich.

BiologHelp+ obejmuje:

  • Pełny dostęp do zadań autorskich
  • Biorepetytorium
  • Testy z biologii
  • Dodatkowe funkcje serwisu
Dowiedz się więcej i uzyskaj dostęp
Odpowiedzi do zadań CKE pozostają bez zmian (dostępne bezpłatnie).

Wskazówki

Aktywuj BiologHelp+ i uzyskaj dostęp do autorskich wskazówek do zadań.

BiologHelp+ obejmuje:

  • Pełny dostęp do zadań autorskich
  • Biorepetytorium
  • Testy z biologii
  • Dodatkowe funkcje serwisu
Dowiedz się więcej i uzyskaj dostęp