Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 114.

Kategoria: Ekologia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W Wielkiej Brytanii wzdłuż wybrzeży morskich gnieżdżą się dwa gatunki kormoranów: kormoran zwyczajny i kormoran czubaty. Żywią się na tym samym obszarze organizmami morskimi i gnieżdżą się na skalistych półkach klifu.
Na diagramach przedstawiono sposób odżywiania się tych gatunków, dla obu dostępne są wszystkie cztery kategorie ofiar.

Na podstawie: C.J. Clegg, D.G. Mackean, Advanced Biology, London 2012, s. 65.
a)Określ zależność ekologiczną, która występuje między dwoma gatunkami kormoranów oraz przedstaw jej skutek widoczny na diagramie.
b)Analizując diagram i wiedząc, że dobijaki (ryby) żywią się drobnymi, planktonowymi skorupiakami, które chwytają w obszarze, gdzie znajdują się liczne inne organizmy planktonowe (np. okrzemki), zapisz łańcuch pokarmowy, którego ostatnim ogniwem będzie jeden z przedstawionych gatunków kormoranów. Podpisz poziomy troficzne tego łańcucha.

 

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi

a)
(0-1)
Między dwoma gatunkami kormoranów występuje konkurencja międzygatunkowa. Na skutek tej zależności doszło do wyraźnego rozdzielenia nisz ekologicznych obu gatunków. Jeden kormoran (czubaty) poluje na swe ofiary żywiące się przy powierzchni wody i w małym stopniu korzysta z obszarów przydennych, a drugi kormoran (zwyczajny) nurkuje i łowi ryby lub krewetki żywiące się głównie przy dnie. Dzięki temu oba kormorany mogą występować na tym samym obszarze.

b)
(0-1)

Wskazówki

a)
Skorzystaj z wiedzy na temat niszy ekologicznej. Odczytaj diagram, na którym bardzo wyraźnie widać, jak ptaki podzieliły między siebie dostępne zasoby pokarmowe i zastanów się, co utrzymuje taki podział zasobów.

b)
Skorzystaj z informacji zawartych w poleceniu i na diagramie, a także pamiętaj, że pierwszym ogniwem łańcucha spasania (a tu chodzi o taki łańcuch) są organizmy samożywne. Okrzemki są takimi organizmami, dlatego stanowią pokarm dla zwierząt kolejnego ogniwa łańcucha pokarmowego. Przy podpisywaniu ogniw uważaj, by nie pomylić rzędowości konsumentów z rzędowością drapieżców.