Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 115.

Kategoria: Ekologia Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przeprowadzono doświadczenie, do którego użyto 100 g gleby ogrodowej (próbka I) i 100 g suchego piasku (próbka II). Do każdej z próbek włożono szkiełko zegarkowe, i na każde wkropiono 5 cm3 10% roztworu Ca(OH)2 (którego zmętnienie wskazuje na obecność w próbie CO2). Po dwóch godzinach przeprowadzono obserwację roztworu Ca(OH)2 i stwierdzono jego zmętnienie w próbce I oraz brak zmętnienia w próbce II.
Na rysunku przedstawiono przebieg doświadczenia.

Na podstawie: J. Müller, W. Stawiński, Obserwacje i doświadczenie w nauczaniu biologii.
a)Sformułuj hipotezę badawczą tego doświadczenia.
b)Wyjaśnij, dlaczego w II próbce użyto piasku.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi

a)
(0-1)
  • W glebie żyją różne organizmy, które – oddychając – wydalają CO2.
  • Z gleby wydostaje się CO2 na skutek aktywności oddechowej organizmów glebowych.

b)
(0-1)

Piasek jest próbą kontrolną – suchy, niezawierający żywych organizmów, nie wydziela CO2.

Wskazówki

a)
Przed sformułowaniem hipotezy zastanów się, dlaczego CO2 wydzielany jest z gleby ogrodowej, a nie z piasku. Co jest przyczyną tej różnicy i czego dowodzi obecność CO2 w glebie?

b)
Na podstawie obserwacji wyników doświadczenia i po sformułowaniu hipotezy badawczej możesz określić rolę próbki II.