Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 18.

Kategoria: Fotosynteza Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Na wykresie przedstawiono wyniki uzyskane w pewnym doświadczeniu dotyczącym fotosyntezy.

Na podstawie: http://www.klimatazdrowie.pl/index.php?strona=zagadnienia&artykul=22 [dostęp: 28.11.2014].
a)Na podstawie analizy wykresu sformułuj hipotezę, której słuszność potwierdzają wyniki tego doświadczenia.
b)Wyjaśnij, dlaczego nie można zbadać wyłącznie wpływu natężenia światła lub wyłącznie wpływu stężenia CO2 na intensywność fotosyntezy, bez obecności drugiego z czynników.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi

a)
(0-1)
  • Na intensywność procesu fotosyntezy wpływa zarówno stężenie CO2 , jak i natężenie światła.
  • Intensywność fotosyntezy rośnie ze wzrostem natężenia światła (stężenia CO2) do osiągnięcia pewnego maksimum.
  • Wzrost natężenia światła (stężenia CO2) zwiększa intensywność fotosyntezy do osiągnięcia pewnego maksimum.

b)
(0-1)

Nie można badać wpływu jednego z tych czynników z jednoczesnym pominięciem drugiego, ponieważ:

  • i światło, i CO2 są czynnikami warunkującymi proces fotosyntezy i obecność tylko jednego z nich, przy braku drugiego, nie wystarcza do zajścia procesu,
  • przy dostępie światła, ale braku dostępu CO2, lub przy dostępie CO2, ale przy braku dostępu światła, fotosynteza nie zajdzie, ponieważ oba czynniki równocześnie warunkują jej przebieg.

Wskazówki

a)
Realizując polecenie, zwróć uwagę na to, jakie zależności ilustruje wykres – co jest zmienną niezależną (tutaj stężenie CO2 i natężenie światła), a co zmienną zależną (tu intensywność fotosyntezy). Następnie sformułuj zdanie oznajmujące (twierdzące), dotyczące zilustrowanych wykresem zależności, które może być hipotezą potwierdzoną wynikami doświadczenia.

b)
Aby zrealizować to polecenie, trzeba wiedzieć, jakie są warunki zachodzenia fotosyntezy, czyli czynniki niezbędne do przebiegu tego procesu. Pozwoli to zauważyć, że fotosynteza nie zajdzie bez równoczesnego udziału i światła, i CO2, dlatego też nie można zbadać osobno wpływu na intensywność fotosyntezy jednego z tych czynników przy braku drugiego.