Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 57.

Kategoria: Choroby człowieka Płazińce Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schematach przedstawiono cykle rozwojowe bruzdogłowca szerokiego (A) i tasiemca uzbrojonego

Na podstawie: Biologia. Jedność i różnorodność, praca zbiorowa, Warszawa 2008, s. 682–683.

a)Zaznacz w tabeli wiersz, w którym właściwie przyporządkowano żywicieli w cyklu rozwojowym bruzdogłowca szerokiego.
Żywiciel pośredni Żywiciel ostateczny
A. człowiek ryba
B. oczlik ryba
C. człowiek oczlik
D. ryba człowiek
b)Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Larwa mająca postać wypełnionego płynem pęcherzyka, z wpukloną do środka główką, to

  1. onkosfera.
  2. wągier.
  3. koracidium.
  4. procerkoid.
c)Podaj dwie różnice między cyklem rozwojowym bruzdogłowca szerokiego i tasiemca uzbrojonego, uwzględniając liczbę żywicieli pośrednich oraz środowisko, w którym przebiega rozwój pasożyta.
d)Określ warunek niezbędny do przekształcenia się procerkoidu w następne stadium larwalne – plerocerkoid.
e)Na podstawie analizy schematu podaj sposób postępowania, dzięki któremu zostaje zmniejszone ryzyko zarażenia się człowieka tasiemcem uzbrojonym.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

D

b)
(0-1)

B

c)
(0-1)

Przykład poprawnej odpowiedzi

  • W rozwoju tasiemca nieuzbrojonego występuje 1 żywiciel pośredni, a w rozwoju bruzdogłowca szerokiego – 2 żywicieli pośrednich.
  • Cykl rozwojowy bruzdogłowca szerokiego jest uzależniony od środowiska wodnego, a w cyklu rozwojowym tasiemca nieuzbrojonego nie występuje wolnopływające stadium larwalne (koracidium).

d)
(0-1)

Przykład poprawnej odpowiedzi
Zarażony oczlik musi zostać zjedzony przez rybę, w której procerkoid przekształci się w plerocerkoid.

e)
(0-1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi

  • Unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa.
  • Kontrola weterynaryjna mięsa z uboju.
  • Unikanie nawożenia pól uprawnych nawozem zanieczyszczonym odchodami ludzkimi.

Wskazówki

a)
Pamiętaj, że żywiciel ostateczny to organizm, w którym znajduje się dorosła postać pasożyta, natomiast żywicielami pośrednimi są organizmy, w których rozwijają się stadia larwalne pasożyta. Aby rozpoznać żywiciela pośredniego na schemacie rozwoju bruzdogłowca szerokiego (A), zwróć uwagę na organizmy, w których rozwijają się formy larwalne tego pasożyta. Aby rozpoznać żywiciela ostatecznego, odczytaj ze schematu A, w którym organizmie występuje postać dorosła pasożyta.

b)
Na schematach cykli rozwojowych obu pasożytów zwróć szczególną uwagę na cechy budowy odróżniające od siebie wymienione w odpowiedziach postacie larwalne oraz wybierz tę, w której widoczna jest główka pasożyta.

c)
Należy porównać oba schematy i zwrócić uwagę na liczbę żywicieli pośrednich w rozwoju tasiemca i bruzdogłowca, rodzaje form larwalnych oraz środowisko, w którym przebiega rozwój tych pasożytów.

d)
Na schemacie cyklu rozwojowego bruzdogłowca szerokiego (A) zwróć uwagę na 2 żywicieli – oczlika i rybę. Rozpoznaj, w którym z nich występuje procerkoid, a w którym plerocerkoid. W odpowiedzi napisz, w jaki sposób procerkoid może przedostać się do ciała tego żywiciela, w którym występuje plerocerkoid.

e)
Na schemacie cyklu rozwojowego tasiemca (B) zwróć uwagę na to, gdzie występują wągry tasiemca oraz w jaki sposób mogą się one dostać do organizmu człowieka. Następnie podaj sposób zapobiegania zarażeniu się wągrami lub przykład działania profilaktycznego zapobiegającego rozprzestrzenianiu się pasożyta.

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie.

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo