Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 9.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Monosacharydy i pewne disacharydy mają właściwości redukujące, ponieważ zawierają wolną grupę karbonylową (C=O), która utlenia się do grupy karboksylowej (COOH), redukując jednocześnie inny związek. Do wykrywania obecności cukrów redukujących służy odczynnik Benedicta o barwie niebieskiej. Cukry redukują CuSO4, znajdujący się w odczynniku, do Cu2O, który po podgrzaniu wytrąca się jako osad o różnym zabarwieniu (od zielonożółtego poprzez pomarańczowy do czerwonego), zależnie od ilości cukru redukującego w analizowanej próbie.
W celu sprawdzenia właściwości redukujących disacharydów przeprowadzono następujące doświadczenie:
Przygotowano cztery probówki, do których dodano:

  • probówka I.– 2 ml 1% roztworu sacharozy
  • probówka II. – 2 ml 1% roztworu maltozy
  • probówka III. – 2 ml 1% roztworu laktozy
  • probówka IV.– 2 ml wody destylowanej.

Do każdej probówki dodano 1 ml odczynnika Benedicta i dokładnie wymieszano, a następnie wszystkie probówki wstawiono na 3 min do łaźni wodnej o temperaturze 70°C.
Zaobserwowane wyniki doświadczenia zestawiono w tabeli.

Próba Barwa odczynnika Benedicta
I. sacharoza niebieska
II. maltoza pomarańczowa
III. laktoza pomarańczowa
IV. woda destylowana niebieska

Na podstawie analizy przedstawionych wyników sformułuj wniosek do przeprowadzonego doświadczenia.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi

Wniosek: Wśród badanych disacharydów własności redukujące mają maltoza i laktoza, natomiast sacharoza nie ma własności redukujących.

Wskazówki

Uważnie przeczytaj informacje zawarte w tekście. Zauważ, że właściwości redukujące badanego cukru można wykryć przy pomocy odczynnika Benedicta, który po podgrzaniu zmienia barwę tylko w przypadku, gdy ta redukcja zachodzi. Natomiast jeśli odczynnik nie zmienia barwy po wymieszaniu z roztworem cukru i podgrzaniu, to oznacza, że nie zaszła reakcja redukcji, a więc cukier nie ma właściwości redukujących.