Układ pokarmowy I

Poniżej możesz zapoznać się z treścią zadań. Sprawdzenie zaznaczonych odpowiedzi możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu BiologHelp+. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej.
1.

Układ pokarmowy w postaci drożnej rury występuje u:

A) Dżdżownicy
B) Glisty ludzkiej
C) Wirków
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
2.

Błona śluzowa tego narządu jest silnie pofałdowana, jednak nie zawiera kosmków jelitowych. Główną jego funkcją jest wchłanianie wody i elektrolitów. Znajdują się tutaj również bakterie symbiotyczne, które syntetyzują witaminę K oraz niektóre witaminy z grupy B. Mowa o:

A) Żołądku
B) Jelicie cienkim
C) Jelicie grubym
D) Wyrostku robaczkowym
E) Jamie ustnej
3.

Obecność kosmków jelitowych w przewodzie pokarmowym ma na celu:

A) Zwiększenie powierzchni wchłaniania produktów trawienia pokarmów
B) Zapewnienie ruchów perystaltycznych i transport pokarmu do kolejnych odcinków przewodu pokarmowego
C) Przyspieszenie trawienia pokarmów przez enzymy trawienne
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
4.

Żółć produkowana przez wątrobę odprowadzana jest następnie do dwunastnicy. Najtrafniej określa jej funkcję podpunkt:

A) Zawiera enzymy, które są odpowiedzialne za trawienie tłuszczów
B) Odpowiada za trawienie białek
C) Emulguje tłuszcze zwiększając tym samym ich powierzchnię dostępną enzymom trawiennym
D) Stanowi wyłącznie produkt metabolizmu wątroby, który ulega w ten sposób usunięciu nie wpływając na przebieg procesu trawienia
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
5.

Wątroba oprócz produkcji żółci odpowiedzialna jest również za wiele innych procesów i funkcji stanowiąc jeden z ważniejszych narządów organizmu. Spośród niżej wymienionych wybierz tą funkcję, za którą wątroba nie jest odpowiedzialna:

A) Produkcja mocznika
B) Magazynowanie glikogenu
C) Wydzielanie insuliny
D) Metabolizm toksyn obecnych w organizmie
E) Wszystkie wyżej wymienione funkcje zawierają się w profilu działalności wątroby
6.

Wskaż prawidłowy przykład funkcji jaką pełni kwas solny wchodzący w skład soku żołądkowego:

A) Stanowi barierę dla znacznej części mikroorganizmów przyjmowanych z pokarmem
B) Odpowiada za aktywację enzymów żołądkowych
C) Stanowi ważny czynnik w procesie trawienia węglowodanów
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
7.

Spośród enzymów trawiennych wydzielanych przez trzustkę za trawienie białek odpowiada:

A) Trypsyna
B) Pepsyna
C) Amylaza
D) Lipaza
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
8.

Sok trzustkowy oprócz enzymów trawiennych zawiera również znaczną ilość wodorowęglanów, dzięki którym utrzymuje on zasadowe pH. Wskaż jakie znaczenie ma obecność wodorowęglanów w soku trzustkowym:

A) Obniża pH treści pokarmowej
B) Zapewnia optymalne środowisko do działania enzymów trzustkowych
C) Chroni śluzówkę jelit przed działaniem kwasu solnego przedostającego się z żołądka
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
9.

Trawienie białek zachodzi w:

A) Jamie ustnej
B) Żołądku
C) Jelicie cienkim
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
10.

Witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, niezbędną do utrzymania pobudliwości komórek zmysłowych siatkówki oka jest:

A) Witamina A
B) Witamina B1
C) Witamina C
D) Witamina D
E) Witamina E
11.

Na podstawie wiedzy o rodzaju pobieranego pokarmu, u którego z poniższych organizmów spodziewasz się najdłuższego jelita w stosunku do długości ciała:

A) Psa
B) Człowieka
C) Owcy
D) Tasiemca
E) Na podstawie wiedzy o rodzaju pobieranego pokarmu nie da się przewidywać względnej długości przewodu pokarmowego
12.

Lipaza występuje również poza sokiem trzustkowym także w ślinie i żołądku, jednak proces trawienia tłuszczy zachodzi efektywnie jedynie w jelicie. Powodem tego jest:

A) Nieodpowiednie pH panujące w żołądku uniemożliwiające funkcjonowanie enzymu
B) Brak czynnika emulgującego tłuszcze w jamie ustnej i żołądku, przez co powierzchnia tłuszczu dostępna dla działania enzymu jest relatywnie mała
C) Brak enterokinazy w jamie ustnej i żołądku, która zaktywowałaby lipazę
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
13.

Amylaza ślinowa:

A) Rozkłada cząsteczkę skrobi do dwóch cząsteczek maltozy
B) Rozkłada skrobię do krótszych łańcuchów cukrowych i maltozy
C) Rozkłada glikogen do glukozy
D) Rozkłada cukry złożone do cukrów prostych
E) Dwie z powyższych odpowiedzi są prawidłowe
14.

W dietetyce określenie „białka pełnowartościowe” oznacza:

A) Białka o prawidłowej strukturze zdolne do pełnienia swojej funkcji
B) Białka posiadające w swoim składzie wszystkie aminokwasy egzogenne dla człowieka w odpowiedniej ilości i stosunku
C) Białka posiadające w swoim składzie wszystkie aminokwasy endogenne dla człowieka w odpowiedniej ilości i stosunku
D) Białka, które mogą zostać strawione w układzie pokarmowym człowieka
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
15.

Dawniej podczas długich wypraw morskich wielu żeglarzy ginęło w przebiegu choroby objawiającej się między innymi zapaleniem dziąseł i wypadaniem zębów. Dopiero rozpowszechnienie spożycia owoców cytrusowych wśród marynarzy okazało się skuteczne w zwalczaniu tej choroby. Była ona spowodowana niedoborem:

A) Białek
B) Witaminy K
C) Witaminy C
D) Witamin z grupy B
E) Witaminy D
16.

Optymalny odczyn pH dla funkcji pepsyny to:

A) 1-2
B) 5-6
C) 7
D) 7-8
E) 9-10
17.

U parzydełkowców trawienie przebiega:

A) Jednoetapowo, wewnątrzkomórkowo i polega na fagocytozie cząstek pokarmowych przez komórki endodermy
B) Jednoetapowo, zewnątrzkomórkowo i polega na wydzieleniu enzymów trawiennych do jamy gastralnej
C) Dwuetapowo i przebiega zarówno zewnątrz- jak i wewnątrzkomórkowo
D) Dwuetapowo i polega na trawieniu pokarmu przed i po wchłonięciu do jamy gastralnej
E) Wieloetapowo i polega na oddzielnym trawieniu poszczególnych składników odżywczych w różnych częściach jamy gastralnej
18.

Wielokomorowa budowa żołądka przeżuwaczy pozwala na:

A) Utrzymanie symbiotycznych mikroorganizmów odpowiedzialnych za trawienie m.in. celulozy
B) Wydzielenie większej ilości enzymów trawiennych przez ścianki żołądka co jest głównym elementem intensyfikacji trawienia u tej grupy organizmów
C) Zwiększeniem powierzchni wchłaniania substancji odżywczych z żołądka, co jest główną korzyścią z wielokomorowości żołądka
D) Skrócenie czasu zalegania pokarmu w żołądku
E) Odpowiedzi A i D są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów