Układ mięśniowy, kostny i powłokowy II

1.

Spośród niżej wymienionych wytworem skóry właściwej są:

A) Kopyta
B) Łuski ryb
C) Łuski gadów
D) Rogi
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
2.

Wskaż nieprawidłowe zestawienie odcinka kręgosłupa z liczbą kręgów, jaką on obejmuje u człowieka:

A) Szyjny – 7
B) Piersiowy – 12
C) Lędźwiowy – 3
D) Krzyżowy – 5
E) Guziczny – 4-5
3.

Wskaż prawidłowe informacje dotyczące kości kruczej:

A) Parzysty składnik obręczy kończyny dolnej
B) Występuje tylko u kruków
C) Występuje w szkielecie płazów, gadów, ptaków i stekowców
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
4.

Przykładem stawu siodełkowatego w szkielecie człowieka jest:

A) Staw łokciowy
B) Staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka
C) Staw międzypaliczkowy kciuka
D) Staw szczytowo-obrotowy
E) Staw krzyżowo-biodrowy
5.

Mięśnie szkieletowe mogą zawierać dwa rodzaje włókien mięśniowych: (I) odpowiedzialne za szybkie skurcze, jednak ulegające szybciej zmęczeniu oraz (II) włókna wolniejsze w działaniu, jednak także wolniej się męczą. Wskaż prawidłowe informacje dotyczące tych włókien:

A) Włókna (I) posiadają duże zapasy glikogenu oraz mioglobinę, stąd określa się je jako włókna czerwone
B) Włókna (II) nie posiadają glikogenu ani mioglobiny w takich ilościach jak włókna czerwone, stąd określa się je jako białe
C) Włókna (I) zawierają większe zapasy glikogenu, zaś włókna (II) zawierają więcej mioglobiny
D) Włókna (I) zawierają więcej mioglobiny, zaś włókna (II) posiadają większe zapasy glikogenu
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
6.

Która z poniższych odpowiedzi prawidłowo opisuje proces osteogenezy:

A) Osteogeneza polega na zastępowaniu modelu chrzestnego przez tkankę kostną, rozpoczynającym się od tzw. pierwotnego punktu kostnienia
B) Osteogeneza polega na różnicowaniu się komórek mezenchymy w osteoblasty i zastępowaniu tej tkanki przez tkankę kostną
C) W trakcie osteogenezy i tworzenia dojrzałej kości ważną rolę pełnią osteoklasty
D) Odpowiedzi A i B prawidłowo przedstawiają dwa typy kostnienia
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi prawidłowo opisują proces osteogenezy
7.

Które z poniższych efektów mogą być w dłuższej perspektywie potencjalnie skutkiem zniknięcia osteoklastów z organizmu lub całkowitej utraty ich funkcji u zdrowego uprzednio człowieka:

A) Wzrost wytrzymałości mechanicznej kości
B) Spadek wytrzymałości mechanicznej kości
C) Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
8.

Wskaż prawidłową nazwę szczytowego kręgu kręgosłupa człowieka oraz sposób jego połączenia z czaszką:

A) Dźwigacz, łączy się z dwoma kłykciami potylicznymi czaszki
B) Dźwigacz, łączy się z jednym kłykciem potylicznym czaszki
C) Obrotnik, łączy się z dwoma kłykciami potylicznymi czaszki
D) Obrotnik, łączy się z jednym kłykciem potylicznym czaszki
E) Atlas, nie tworzy połączeń z czaszką
9.

Ciemiączko jest to:

A) Jedna z kości czaszki noworodka
B) Łącznotkankowe, nieskostniałe połączenie pomiędzy kośćmi czaszki u noworodków i niemowląt
C) Jedna z kosteczek słuchowych ssaków
D) Chrząstka w szkielecie ssaków, która kostnieje w miarę wzrostu organizmu
E) Jedna z części mostka, odpowiadająca za połączenie obojczyków z klatką piersiową
10.

Spojenie łonowe jest przykładem:

A) Szwu
B) Więzozrostu
C) Chrząstkozrostu
D) Stawu płaskiego
E) Kościozrostu
11.

Skurcz tężcowy zupełny mięśnia szkieletowego wywołany jest:

A) Impulsami docierającymi z taką częstotliwością, że kolejny impuls dociera jeszcze zanim nastąpi rozkurcz mięśnia
B) Zawsze impulsami o większej amplitudzie niż w przypadku skurczu pojedynczego
C) Zablokowaniem receptora dla acetylocholiny płytce nerwowo-mięśniowej
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
12.

W czasie skurczu mięśnia szkieletowego w warunkach fizjologicznych:

A) Włókna mięśniowe kurczą się asynchronicznie co zapewnia płynność ruchów
B) Wszystkie włókna mięśnia kurczą się jednocześnie, zaś płynność ruchów zapewniana jest przez napięcie mięśni antagonistycznych
C) Wszystkie włókna kurczą się jednocześnie, lecz z różną siłą, co zapewnia płynność ruchów
D) W przypadku skurczu izotonicznego zawsze zachodzi sytuacja przedstawiona w podpunkcie A, zaś w przypadku skurczu izometrycznego sytuacja przedstawiona w podpunkcie C
E) W przypadku skurczu izometrycznego zawsze zachodzi sytuacja przedstawiona w podpunkcie A, zaś w przypadku skurczu izotonicznego sytuacja przedstawiona w podpunkcie C
13.

Większość skurczów mięśni szkieletowych w warunkach fizjologicznych ma charakter:

A) Izometryczny
B) Izotoniczny
C) Auksotoniczny
D) Izowolumetryczny
E) Tężcowy zupełny
14.

W trakcie skurczu włókna mięśnia szkieletowego jony Ca2+ łączą się z:

A) Głową miozyny
B) Aktyną
C) Troponiną
D) Tropomiozyną
E) Kalmoduliną
15.

Spośród niżej wymienionych zwierząt największą ilość mioglobiny spodziewasz się znaleźć we włóknach mięśniowych:

A) Psa
B) Człowieka
C) Szczura
D) Foki
E) U wszystkich wymienionych zwierząt zawartość mioglobiny w mięśniach jest podobna
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów