Mszaki i paprotniki II

1.

Mszaki wywodzą się z:

A) Trymerofitów
B) Zosterofitów
C) Ryniofitów
D) Kalamitów
E) Żadnej z wymienionych grup
2.

Czepek na zarodni mchów:

A) Jest częścią gametofitu
B) Jest częścią sporofitu
C) Występuje u wszystkich mchów
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
3.

Liście przekształcone w twory wyglądem przypominające korzenie posiada:

A) Widłak goździsty
B) Salwinia pływająca
C) Poryblin jeziorny
D) Porostnica wielokształtna
E) Żaden z wymienionych gatunków
4.

Większość paprociowych jest:

A) Jednopienna
B) Dwupienna
C) Różnozarodnikowa
D) Jednakozarodnikowa i dwupienna
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
5.

Trofosporofile to:

A) Sporofity mszaków zdolne do przeprowadzania fotosyntezy występujące np. u glewików
B) Bezzieleniowe przedrośla niektórych paprotników
C) Heterotroficzne sporofity mszaków
D) Liście paprotników zdolne zarówno do fotosyntezy jak i wytwarzania zarodników
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
6.

Bezzieleniowe przedrośla wymagające do rozwoju obecności grzyba mikoryzowego występują u:

A) Wątrobowców
B) Glewików
C) Widłaków
D) Skrzypów
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
7.

Wskaż prawidłowe stwierdzenie/a porównujące widłaki różnozarodnikowe z widliczkami:

A) Widliczki są jednopienne, podczas gdy widłaki różnozarodnikowe są dwupienne
B) Widliczki i widłaki różnozarodnikowe mają podobny wygląd
C) Widliczki należą do mszaków zaś widłaki do paprotników
D) Plemniki widliczek opatrzone są 2 wiciami podczas gdy plemniki widłaków różnozarodnikowych posiadają wiele wici
E) Dwie z powyższych odpowiedzi są prawidłowe
8.

Widłaki wywodzą się z:

A) Trymerofitów
B) Zosterofitów
C) Sygilarii
D) Ryniofitów
E) Żadnej z wymienionych grup
9.

Pirenoidy w chloroplastach są charakterystyczne dla:

A) Skrzypów
B) Glewików
C) Wątrobowców
D) Wiciowców fotosyntetyzujących
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
10.

W odróżnieniu od mchów i wątrobowców glewiki:

A) Charakteryzują się endogenicznym powstawaniem rodni i plemni
B) Posiadają zielony sporofit zachowujący zdolność do wzrostu przez całe życie
C) Ich sporofit przez całe życie produkuje elementy tworzące kolumienkę i tkankę zarodnikotwórczą
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
11.

O widłakach można powiedzieć, że:

A) Są grupą reliktową
B) Są grupą endemiczną
C) Są grupą ektopową
D) W Polsce część jest objęta ochroną gatunkową
E) Odpowiedzi A i D są prawidłowe
12.

Sporofile w postaci tarczek, jednakozarodnikowość oraz modyfikacje łodygi i liści są charakterystyczne dla:

A) Wymarłych kuksonii
B) Niektórych widłaków
C) Widliczek
D) Skrzypów
E) Wymarłych staropaprociowych
13.

Kuksonia charakteryzowała się:

A) Dychotomicznym rozgałęzieniem pędu
B) Obecnością kulistych zarodni na szczytach telomów
C) Izomorficzną przemianą pokoleń
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
14.

Rozmnóżki u mszaków:

A) Nie występują
B) Występują tylko u wątrobowców służąc do rozmnażania wegetatywnego
C) Występują tylko u mchów służąc do rozmnażania wegetatywnego
D) Występują zarówno u mchów jak i u wątrobowców służąc do rozmnażania wegetatywnego
E) Mogą występować u przedstawicieli wszystkich grup mszaków będąc stadium pośrednim w rozmnażaniu płciowym
15.

Do cech charakterystycznych dla mchu płonnika nie należy:

A) Obecność tzw. żeberka w budowie listków
B) Obecność hydrocentrycznej wiązki przewodzącej złożonej z cewek i komórek sitowych
C) Obecność asymilatorów na powierzchni listków
D) Występowanie sporofitu w postaci długiej sety zakończonej zarodnią osłoniętą wywodzącym się z gametofitu czepkiem
E) Więcej niż jedna z odpowiedzi podaje nieprawdę
16.

Haptery i elatery to:

A) Specjalne modyfikacje korzeni występujące u paprotników
B) Specjalne struktury służące do rozsiewania zarodników u paprotników
C) Zarodnie u wątrobowców
D) Rodzaje zarodników widłaków
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
17.

Pierwsze rośliny naczyniowe pochodzą z:

A) Syluru
B) Dewonu
C) Kambru
D) Prekambru
E) Triasu
18.

Przedstawicielem wymarłych skrzypów są:

A) Lepidodendrony
B) Kuksonie
C) Kalamity
D) Ryniofity
E) Żadna z wymienionych grup
19.

Zawijka jest to:

A) Błoniasty wytwór skórki osłaniający zarodnie u paproci
B) Pierścień złożony z grubościennych komórek wchodzący w skład zarodni paproci, służący do jej otwierania
C) Zwinięty pastorałowato liść paproci
D) Specjalna struktura służąca do rozsiewania zarodników i występująca u skrzypów
E) Więcej niż jedna z powyższych odpowiedzi jest prawidłowa
20.

Paprocie nasienne:

A) Termin ten jest nieprawidłowy i stanowi wymysł autora pytania
B) Żyją współcześnie i wytwarzają zarodniki podobne do nasion
C) Należą do wymarłych przedstawicieli nagonasiennych wielkolistnych
D) Należą do wymarłej grupy paproci zdolnych do wytwarzania tworów podobnych do nasion, jednak nie wytwarzały zalążka
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów