Histologia I

1.

Do tkanek zwierzęcych nie zaliczamy:

A) Tkanki mięśniowej
B) Tkanki okrywającej
C) Tkanki łącznej
D) Tkanki nerwowej
E) Wszystkie powyższe zaliczamy do tkanek zwierzęcych
2.

Brak unaczynienia charakterystyczny jest dla:

A) Tkanki nerwowej
B) Tkanki kostnej
C) Tkanki chrzęstnej
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna, ponieważ wszystkie tkanki zwierzęce posiadają unaczynienie
3.

Mięśniówka narządów wewnętrznych takich jak jelita czy pęcherz moczowy złożona jest z tkanki mięśniowej:

A) Gładkiej
B) Poprzecznie prążkowanej szkieletowej
C) Poprzecznie prążkowanej sercowej
D) W równym stopniu z gładkiej i poprzecznie prążkowanej
E) W budowie wymienionych narządów brak jest tkanki mięśniowej
4.

Do tkanki łącznej nie zaliczamy:

A) Tkanki kostnej
B) Krwi
C) Tkanki chrzęstnej
D) Tkanki tłuszczowej
E) Wszystkie powyższe zaliczane są do tkanek łącznych
5.

W komórkach której tkanki, w związku z pełnioną przez nią funkcją, spodziewasz się zwiększonej liczby mitochondriów:

A) Tkanki nerwowej
B) Tkanki mięśniowej
C) Tkanki tłuszczowej
D) Krwi
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
6.

Zbity układ komórek, obecność licznych połączeń międzykomórkowych oraz błony podstawnej to cechy tkanki:

A) Nerwowej
B) Mięśniowej
C) Nabłonkowej
D) Łącznej
E) Dwóch z wyżej wymienionych
7.

Wskaż prawidłowe zestawienie typu nabłonka oraz jego umiejscowienia w organizmie ludzkim:

A) Nabłonek jednowarstwowy płaski – pęcherzyki płucne
B) Nabłonek wielowarstwowy płaski – jama ustna
C) Nabłonek walcowaty – kanaliki nerkowe
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
8.

Do funkcji tkanki łącznej nie należy:

A) Transportowa
B) Mechaniczna
C) Okrywająca
D) Wypełniająca
E) Dwie z wyżej wymienionych nie należą do funkcji tkanki łącznej
9.

W budowie ścięgien i torebek stawowych bierze udział:

A) Tanka łączna luźna
B) Tkanka łączna zbita
C) Tkanka chrzęstna
D) Tkanka łączna siateczkowata
E) Żadna z wyżej wymienionych
10.

Najmniejsze spośród niżej wymienionych zdolności do regeneracji posiada:

A) Tkanka łączna zarodkowa
B) Tkanka kostna
C) Tkanka chrzęstna
D) Tkanka łączna wiotka
E) Tylko tkanka łączna zarodkowa jest zdolna do regeneracji
11.

Rola mikrokosmków obecnych na powierzchni nabłonka jelitowego polega na:

A) Zwiększeniu powierzchni wchłaniania
B) Ochronie przed strawieniem ścian jelita
C) Przesuwaniu treści pokarmowej
D) Rozdrabnianiu pokarmu
E) Wszystkie wyżej wymienione są poprawne
12.

Buduje szkielet kręgowców w okresie zarodkowym oraz tworzy powierzchnie stawowe. Jest to opis pasujący do tkanki:

A) Kostnej
B) Chrzęstnej szklistej
C) Chrzęstnej sprężystej
D) Łącznej zbitej
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
13.

Mała męczliwość i powolny skurcz są cechami charakterystycznymi dla:

A) Tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej
B) Tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej sercowej
C) Tkanki mięśniowej gładkiej
D) Żadnej z wyżej wymienionych tkanek
E) Wszystkich wyżej wymienionych tkanek
14.

W budowie małżowiny usznej bierze udział:

A) Tkanka chrzęstna sprężysta
B) Tkanka chrzęstna włóknista
C) Nabłonek wielowarstwowy płaski
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
15.

W synapsie chemicznej informacja przesyłana jest:

A) Od aksonu do dendrytu
B) Od dendrytu do aksonu
C) Od ciała neuronu do aksonu
D) Od ciała neuronu do dendrytu
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
16.

Włókna nerwowe z osłonką mielinową w porównaniu do włókien bez osłonki:

A) Przewodzą impulsy elektryczne o niższej częstotliwości
B) Przewodzą impulsy elektryczne szybciej
C) Przewodzą impulsy elektryczne wolniej
D) Przewodzą impulsy elektryczne o niższej amplitudzie
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
17.

Do różnic między tkanką mięśniową poprzecznie prążkowaną szkieletową, a sercową należy:

A) Obwodowe położenie jądra w komórkach mięśniowych szkieletowych
B) Obecność rozwidleń komórek mięśniowych serca
C) Obecność tzw. „wstawek” w tkance mięśniowej serca
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
18.

Podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną tkanki kostnej zbitej jest:

A) Osteocyt
B) Osteon
C) Blaszka kostna
D) Kanał Haversa
E) Osseina
19.

Elementami morfotycznymi krwi najistotniejszymi dla procesu krzepnięcia są:

A) Erytrocyty
B) Granulocyty
C) Płytki krwi
D) Fibrynogen
E) Limfocyty
20.

Do funkcji krwi nie należy:

A) Termoregulacyjna
B) Odżywcza
C) Oddechowa
D) Immunologiczna
E) Wszystkie wymienione należą do funkcji krwi
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów