Bezpieczeństwo i higiena pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - opinia studenta III roku studiów niestacjonarnych

3

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Pierwszy rok był pełen wymagających przedmiotów, więcej nauki niż w liceum.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Mamy bardzo dużo przedmiotów które są nieadekwatne do naszego kierunku, co więcej są to przedmioty na które poświęcamy więcej godzin niż na przedmioty strikte związane z naszym zawodem. Paradoks nie rozumiem takiego rozwiazania. Miałam okazję skończyć BHP na poziomie technika w szkole policealnej były to dwa lata intensywnej pracy z przedmiotami ukierunkowanymi na wykonywanie zawodu. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć że dzięki temu wszystkie przedmioty na uczelni które miałam związane z BHP zdawałam śpiewająco bez wcześniejszego przygotowania. Na studia się zdecydowałam bo potrzebuje specjalisty BHP aby się dalej rozwijać w tym kierunku, gdyby to nie było konieczne nie zdecydowała bym się że względu na marnowanie mojego czasu niepotrzebnymi zajeciami.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Nie mam zastrzeżeń.

Jak jest z mieszkaniem?

Mam swoje mieszkanie, zarabiam tyle że nie mogę narzekać

Życie w mieście

Miasto jest dobrze zurbanizowane, nie mam zastrzeżeń.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Z mojej orientacji wynika że taki system jest na większości uczelni. Wniosek nasuwa się jeden - reforma która poprawiła by jakość kształcenia oraz ofertę na poszczególnych kierunkach