Bezpieczeństwo narodowe, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Sporo nauki, sporo książek, ale wykładowcy super!

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Poziom zajęć wysoki, koła naukowe są, praca możliwa już na studiach. Uczelnia realizuje projekty staży w Policji, w wojsku.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Podejście do studentów bardzo przyjazne.

Jak jest z mieszkaniem?

Bez problemu, za 1000 można mieć kawalerkę dla siebie, 1500 dwa pokoje

Życie w mieście

Dojazd do kampusu bez problemu.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Polecam bardzo