Biologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Na pierwszym roku nauki bardzo dużo, mało wolnego czasu. Kolokwium goniło kolokwium. Na drugim roku już nieco lżej.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Szeroka gama kół naukowych.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Student studentowi bratem :) Wykładowcy też miewają ludzkie odruchy.

Jak jest z mieszkaniem?

Codziennie dojeżdżam. Akademik to ok. 400 zł.

Życie w mieście

Komunikacja zazwyczaj sprawnie działającą.