Biomedycyna, Uniwersytet Medyczny w Lublinie - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Materiału jest dosyć dużo, sporo rzeczy pokrywa się z tym co było omawiane w liceum aczkolwiek jest rozwinięte. Najważniejsze przedmioty to biologia molekularna, przedmiot ten jest w obu semestrach i kończy się egzaminem z całego roku ale przy systematycznym podejściu do pracy nie powinien stanowić problemu. Pracownicy uczelni są bardzo prostudenccy. Służą pomocą w trakcie zajęć zarówno tych teoretycznych jak i praktycznych, wszyscy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć zdalnych (uczelnia pracuje w trybie hybrydowym, wykłady zdalne a seminaria i ćwiczenia stacjonarne)

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Biomedycyna jako kierunek pokrywa wiele przedmiotów takich jak anatomia, fizjologia, biologia molekularna, mikrobiologia, chemia ogólna i bioorganiczna, redakcja prac naukowych, bioinformatyka. Daje to bardzo dużo możliwości przy ubieganiu się o pracę na wielu różnych stanowiskach, aczkolwiek wykładowcy kładą nacisk na przygotowanie nas do ewentualnej pracy na stanowisku naukowym.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Bardzo prostudencka. Biomedycyna liczy 30 osób przez co panuje bardzo kameralna atmosfera, cały rok się zna i chętnie sobie pomagamy.

Jak jest z mieszkaniem?

Ceny akademika nie są wysokie, zależą od tego, czy chcemy pokój jedno czy dwu osobowy o zwykłym czy podniesionym standardzie. Kwestia mieszkań jest zależna od standardu, lokalizacji jak i czasu w którym zaczynamy poszukiwania. Najlepiej zacząć je jak najszybciej.

Życie w mieście

Miasto tętni życiem, również nocą. Jest wiele możliwości na spędzanie wolnego czasu, liczne bary, puby, kluby, kina, restauracje, kawiarnie
Miasto jest bardzo "zielone" nie ma tu przypadków klasycznej betonozy. Kwestia dojazdów na zajęcia to głównie linia autobusowa 26 która łączy wszystkie budynki UMLubu

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Bardzo warto. Biomedycyna jako dziedzina nauki która prężnie rozwija się w Polsce potrzebuje wielu specjalistów, a UML to jedyna uczelnia na której znajduje się taki kierunek.