Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Uniwersytet Śląski - opinia studenta IV roku studiów stacjonarnych

3

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

To zależy od podejścia. Nauki sporo, czasu mało ale można czasem skoczyć na "piwo" choćby między zajęciami!

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Szerokie perspektywy zawodowe. Rozwój intelektualny

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

To zależy w jakiej się jest "paczce" lub od poszczególnych wykładowców- niektórzy potrafią "zniszczyć" przedmiot

Życie w mieście

Komunikacja miejska jest naprawdę dobra. W centrum jest kręgielnia, gdzie można fajnie spędzić czas.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Są lepsze uczelnie niż UŚ np. ATH