Ekonomia, Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - opinia studenta IV roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Zdecydowanie więcej jest projektów niż zaliczeń pisemnych z ćwiczeń. Na przestrzeni lat jednak sytuacja się odwraca.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Większość zajęć jest prowadzona dobrze. Uczelnia oferuje duże możliwości odnośnie uczestnictwa w kołach naukowych jak również innych projektów czy też wolontariatów. Biblioteka jest dobrze zaopatrzona.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Obecnie grupa w której się znajduje jest zgrana, dobrze się dogadujemy i sobie pomagamy.

Jak jest z mieszkaniem?

W ostatnich dwóch latach ceny mieszkań wzrosły. Pokój jednoosobowy to około 500-700 zł natomiast 2 osobowy to koszt około 400-600 zł.

Życie w mieście

Obecnie miasto wprowadziło kartę dla uczniów i studentów, która oferuje dużo zniżek na rekreację typu basen czy kregle, jak również restauracje czy zakupy żywnościowe lub odzieżowe. Oferta rekreacyjna jest rozbudowana. Nie mam zastrzeżeń do komunikacji miejskiej.