Elektrotechnika, Politechnika Świętokrzyska - opinia studenta V roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Dużo.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Praca praktycznie wszędzie.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Pomoc studencka.

Jak jest z mieszkaniem?

Stacja 600 zł.

Życie w mieście

Każdy coś dla siebie znajdzie.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Pieniądze po studiach.