Filologia angielska, Uniwersytet Łódzki - opinia absolwenta studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Pierwszy rok jest najgorszy. Jak go przetrwasz, będzie już tylko łatwiej.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Poziom wysoki. Kadra bardzo profesjonalna. Możliwości po skończeniu kierunku jest sporo. Funkcjonuje biuro karier na UŁ.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy wymagający i niekiedy surowi, ale z większością da się załatwić wiele spraw. Im wyższy rok, tym koledzy mniej skorzy do pomocy, dlatego warto być samodzielnym.

Jak jest z mieszkaniem?

Akademik średni. Zależy na kogo się trafi. Niska cena = niski standard.

Życie w mieście

Z dojazdami MPK nie ma problemu. Połączenia są dobre. W Łodzi zawsze coś się dzieje. Nudzić nikt się nie będzie :)

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Jeśli chodzi o filologię angielską to przyda się silna motywacja do ciężkiej, systematycznej pracy. Najgorszy jest pierwszy rok licencjatu i pierwszy rok magisterki. Poza tym nie jest najgorzej, ale to nie znaczy, że jest łatwo. Jeśli chce się skończyć te studia na jakimś poziomie, to trzeba się przyłożyć. Nie żałuję ani uczelni ani kierunku.