Kierunek lekarski, UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Jest istotna różnica między liceum a studiami, ale szybko idzie się wdrożyć w ten rytm. Jeśli medycyna jest twoją pasją to odnajdziesz się w tym i będzie Ci to dawać dużo satysfakcji. Naukę na pierwszym roku ułatwia dobre wyposażenie w postaci nowoczesnego collegium anatomicum i bardzo dobrze wyposażonych sal do histologii i innych przedmiotów, wirtualne bazy preparatów histologicznych, patomorfologicznych i parazytów. Drugi rok trudny, podobnie jak pierwszy, a trzeci ma być podobno najcięższy.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Możliwości rozwoju są duże. Plusem jest to, że jeśli się starasz to pracujesz na swoją opinię wśród prowadzących i jesteś tutaj traktowany podmiotowo, a nie jako jeden z numerów indeksu. Dziekan wydziału dba o wysoki poziom zajęć, wielu naszych prowadzących uczy także na uczelniach medycznych w Łodzi, Katowicach, Lublinie itd. Koła naukowe także funkcjonują, ale ciężko znaleźć czas. Poprzeczka wymagań jest postawiona wysoko, co wynika z programu studiów medycznych, jednak na tyle, że motywuje zamiast zdemotywować. Z tego co wiem, koledzy i koleżanki także są bardzo zadowoleni z zajęć klinicznych w szpitalach.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Mi się podoba. Zarówno w kontaktach student-student i student-nauczyciel.

Jak jest z mieszkaniem?

Wynajmuję mieszkanie, nie są to duże pieniądze. Da się po tym mieście sprawnie poruszać komunikacją.

Życie w mieście

Nie jestem miastowa, wśród studentów panują diametralnie różne opinie na temat uroków życia w Radomiu.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Jestem bardzo zadowolona z decyzji rozpoczęcia tutaj studiów. Wbrew opiniom, które mnie intrygowały jeszcze 3 lata temu, uczelnia ma dobre zaplecze dydaktyczne i nadal się rozwija. Cieszę się, że mogę tu studiować:)