Kierunek lekarski (Wojskowy w ramach MON), Uniwersytet Medyczny w Łodzi - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

1

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Nauki bardzo dużo, trzeba się uczyć na bieżąco, przed sesją ogrom materiału.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Uczelnia nie jest w ogóle pro studencka, nie liczą się z tobą, traktują cię jak intruza.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy niektórzy fajni ale większość to tragedia, nie działają na korzyść studentów wręcz przeciwnie.

Jak jest z mieszkaniem?

Mieszkanie w akademiku, który ma w miarę przystępne warunki

Życie w mieście

Piotrkowska i manufaktura raczej tylko tyle z rozrywki. Jednak nauki jest tak dużo, że raczej życia towarzyskiego brak.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Ogólnie nie polecam, uczelnia nie jest pro studencka, chcą się ciebie pozbyć, w trakcie tych studiów można nabawić się wielu problemów zdrowotnych, te studia nie są tego warte. Lekarski na Umedzie to raczej ostateczny wybór.