Kierunek lekarski, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Bardzo dużo nauki na 1 roku. Oczywiście anatomia prowadzona na wyższym poziomie niż np. na ŚUM. Zależy do kogo trafisz. Biologia molekularna - zaliczenie dopuszczające do egzaminu, potem egzamin. Chemia - 1 termin z zadań zdaje 10% ludzi. Laboratorium dobrze wyposażone. Tu też jest język łaciński - są tacy co mają problemy, ale prowadzący bardzo przyjazny. Histologia to są wszyscy pracownicy z ŚUM w Zabrzu tak że trzeba trochę powalczyć, bo jednak przeszłość za nimi się ciągnie, ale jednocześnie są to osoby które fantastycznie pokazują preparaty histologiczne i je omawiają. Nie wiem dlaczego koledzy z ŚUM piszą o nich takie negatywne opinie....?

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Poziom zajęć wysoki. Kadra to wieloletni pracownicy naukowi... większość z ŚUM - A wiadomo jakie są opinie o tej uczelni

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Atmosfera bardzo fajna. Ludzie pomagają sobie i co ważne tutaj są osoby zaraz po maturze, a tylko wyjątkowo starsze. Wiadomo, że tutaj nie ma osób które np. maturę zdawały wiele lat temu, bo to uczelnia w 100% płatna więc nie ma osób które piąty raz poprawiały maturę itp.

Jak jest z mieszkaniem?

Trochę problem z wynajęciem, bo w Zabrzu jest dużo studentów...Jak najszybciej trzeba rezerwować już we wrześniu jak ogłaszają listę rankingową. Niestety mają ograniczona liczbę miejsc a wyniki w innych miejscach są wcześniej. Teraz są takie lata że jest więcej chętnych niż miejsc

Życie w mieście

Zajęcia na 1 i 2 roku praktycznie w 90% w Zabrzu, jedynie Zakład Anatomii w Bytomiu

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Jeśli już trzeba zapłacić to lepiej studiować w miejscu gdzie można się czegoś nauczyć, w grupach mniejszych. Ludzie np. z 4 roku mówią że zajęcia praktyczne są w małych grupach, a nie jak na uczelniach które przyjmują 500 osób.... i pacjenta nie zobaczysz w tłumie.
Oczywiście tutaj nie ma przez to tych wszystkich tzw. baz pytań, które ciągle się powtarzają na egzaminach na uczelniach publicznych. No ale coś za coś....trudno