Logistyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

3

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Jedyne przedmioty jakie wymagają nauki to statystyka i matematyka. Do całej reszty przez cały licencjat nic się nie uczyłem, nie wypożyczyłem ani jednej książki z biblioteki.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Nie korzystałem z żadnych dodatkowych aktywności, ale uczelnia oferuje koła naukowe, szkolenia czy targi pracy.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Zdarzają się złośliwi wykładowcy, ale zdecydowana większość jest bardzo dobrze nastawiona do studentów

Jak jest z mieszkaniem?

Nie wiem, mieszkam u siebie.

Życie w mieście

Jest git