Nanotechnologie i nanomateriały, Politechnika Krakowska - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

1

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Plan zajęć w porównaniu do innych kierunków na tej uczelni jest ustalony bardzo niekorzystnie dla studentów. Na przykład Laboratorium z fizyki trwające do 21:15. Bardzo mało czasu wolnego. Większość wykładowców w podeszłym wieku.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Nie dotrwałem do końca pierwszego semestru. Odradzam.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wykładowcy raczej niemile nastawieni do studentów.

Jak jest z mieszkaniem?

Ceny mieszkań horrendalnie wysokie, a akademiki rodem z lat 90.

Życie w mieście

W Krakowie nie warto być