Oceanotechnika, Politechnika Gdańska - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Ogromna różnica między trudnością i ilością materiału między liceum, a studiami.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Duże możliwości rozwoju i dostęp do wiedzy ograniczone przez czas i chęci studenta.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

W większości przypadków profesjonalne oraz pełne zaangażowania podejście wykładowców do studentów.

Jak jest z mieszkaniem?

nie dotyczy

Życie w mieście

Łatwy dojazd do uczelni z różnych części miasta.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Znacząca ilość mało wartościowych przedmiotów lub zawierających sporo nieistotnych tematów, z których nic się nie wynosi. Duża różnorodność niezwiązanych ze sobą przedmiotów co pozwala na wybranie czegoś dla siebie, ale również utrudnia zdobycie szerszej wiedzy w danej dziedzinie.