Pedagogika, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Dużo lektur, sporo zajęć, super kierunek, ciekawe i przydatne zajęcia.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Wysoki poziom zajęć, ogromne możliwości rozwoju, projekty naukowe, wysoko wykwalifikowana kadra, dużo możliwości pracy po ukończeniu kierunku.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Super atmosfera, życzliwość, wsparcie w każdym aspekcie, wspieramy się nawzajem.

Jak jest z mieszkaniem?

Mieszkanie przy samym uniwersytecie 890 zł

Życie w mieście

Super miasto, nie pędzi

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Nie mogłam lepiej trafić.