Socjologia, Uniwersytet Opolski - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Nauka jest całkiem łatwa, główny nacisk na naukę w trakcie sesji, większość wykładowców bardzo miła i przyjemna. W porównaniu z technikum nauki jest mniej.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Osobiście możliwości dobrze płatnej pracy nie widzę. Zajęcia ciekawe, na średnim poziomie.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Dobre relacje między studentami a wykładowcami.

Jak jest z mieszkaniem?

Wynajmuję pokój, koszt to 750 zł miesięcznie.