Turystyka i rekreacja, Politechnika Opolska - opinia studenta V roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Mniej nauki niż w szkole średniej, więcej czasu wolnego.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Dobrze funkcjonujący program Erasmus+

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Dobra, zdrowa atmosfera.

Jak jest z mieszkaniem?

Aktualnie 700/800 zł za pokój w akademiku.

Życie w mieście

Żywe centrum miasta, dobra komunikacja w dzień.