Zarządzanie, Politechnika Częstochowska - opinia absolwenta studiów stacjonarnych

2

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Mnóstwoo nauki, co pół roku egzaminy jak matura, zero książek tylko pisanie notatek.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Po zarządzaniu brak rozwoju, rozwój zapewnia np. budowa maszyn na mechaniku.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Dobra atmosfera.

Jak jest z mieszkaniem?

Akademiki spoko.

Życie w mieście

Ujdzie, Częstochowa to male miasto, dużo atrakcji nie ma.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Na dział gier i zabaw nie ma się co wybierać, u kiełtyki obowiązuje czarny krawat na egzaminie.