Zarządzanie, Uniwersytet Łódzki - opinia studenta III roku studiów niestacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Miałam studia zdalne, ponieważ zaczęłam studiować podczas pandemii.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Bardzo kompetentni profesorowie są na uczelni.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Atmosfera życzliwości, każdy w razie problemu pomoże.

Jak jest z mieszkaniem?

Nie mieszkam w akademiku

Życie w mieście

Komunikacja miejska jest dobrze zorganizowania, ale czasami zdarzają się opóźnienia.