Zarządzanie, Uniwersytet Warszawski - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

5

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Nauka jest inna niż w liceum wiadomo, ale da się pracować na dziennych.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Zarządzanie daje mnóstwo możliwości, ale to zależy od nas i tego co robimy oprócz studiów również.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Bardzo w porządku prowadzących jak i atmosfera nie ma wyścigu szczurów.

Jak jest z mieszkaniem?

Wynajmuję mieszkanie niedaleko z kolegą od wydziału za około 2300.

Życie w mieście

Bardzo dużo możliwości, świetna komunikacja miejska, jest tu praktycznie wszystko.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Kocham ten wydział całym serduszkiem.