Weterynaria i zootechnika - rekrutacja 2023/2024

Przedstawiam zestawienie rekrutacyjne dla weterynarii i zootechniki na rok akademicki 2023/2024. W poniższych tabelach zawarłem wymagane przedmioty maturalne wraz z przelicznikami, miejsce uczelni w rankingu magazynu "Perspektywy" oraz progi punktowe na wymienione kierunki studiów. Tabele wzbogaciłem o linki do opinii studenckich.

UWAGA
Opublikowane zostało nowe zestawienie na rok 2024/2025:

Weterynaria i zootechnika - rekrutacja 2024/2025.

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą studiów stacjonarnych i tzw. "nowej matury". Zebrane dane są aktualne na dzień 25 maja 2023 r.

Ze względu na objętość tabel nie przedstawiłem w nich wszystkich zawiłości związanych z procesem rekrutacji na poszczególne uczelnie. Dlatego każda nazwa uczelni oraz próg punktowy stanowi jednocześnie link do strony gdzie powinny być dostępne szczegółowe informacje lub ich źródło. Podobnie terminy rekrutacji zostały zaopatrzone w linki, gdyż nie we wszystkich wypadkach zostały one już ustalone.

Dla weterynarii czerwoną czcionką zaznaczyłem wystąpienie zmiany w warunkach rekrutacji oraz wzrost progu w stosunku do poprzedniej rekrutacji, natomiast zieloną czcionką spadek progu. Dodatkowe objaśnienia obecne są pod tabelami oraz w komunikatach pojawiających się po najechaniu kursorem na nagłówki tabel i niektóre komórki.

W celu oceny zmian polecam również zapoznać się z analogicznym zeszłorocznym zestawieniem: Weterynaria i zootechnika - rekrutacja 2022/2023.

Weterynaria

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2022 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2022)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1 biol + chem W = biol + chem
PR*1; PP*0,7
200 121 60.5% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 20.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 126 63% Od 1.05.2023 do 13.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2 3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat W = suma 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 360 60% Od 7.06.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 4 biol + (chem lub fiz lub mat) W = biol + wybrany_przedmiot; PR*2 lub PP*1 400 218 54.5% Od 8.05.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników 13.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 5 j. pol + j.obcy nowoż. + biol + chem W = j.pol*0,1 + j.obcy nowoż.*0,1 + biol_PP*0,3 lub PR*0,4 + chem_PP*0,3 lub PR*0,4 100 63.5 63.5% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 7 biol_PR + chem_PR (+ dodatkowo można wykazać się uprawnieniami w zawodzie technika weterynarii) W = biol_PR*0,47 + chem_PR*0,47 (+ ewentualne pełne uprawnienia w zawodzie technika weterynarii tj. + 6 pkt) 94 49.3 52.4% Od 5.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 17.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 6 biol_PR + chem_PR + mat + j.obcy (pisemny lub ustny) W = (biol_PR*4 + chem_PR*4 + mat + j.obcy)/10;
PP*0,7, PR*1
100 60.74 60.74% Od 1.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 17.07.2023
Oczekujemy na opinie

[1] - https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/weterynaria
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zootechnika

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2022 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2022)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1 j. pol + j.obcy nowoż. + (biol lub chem lub mat) W = j.pol*0,1 + j.obcy nowoż.*0,1 + wybrany przedmiot_PP*0,6 lub PR*0,8 100 - - Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2 3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat lub geogr lub j.pol W = suma 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 7.06.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 3 j. pol + j.obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz lub mat) W = j.pol + j.obcy nowoż. + wybrany_przedmiot*10; PP*0,4 lub PR*1 1200 - - Od 1.05.2023 do 13.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 4 biol lub chem lub mat W = wybrany_przedmiot
PR*1; PP*0,7
100 21.7 21.7% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 20.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 6 j.obcy nowoż. + 1 do wyboru z: biol lub chem lub fiz lub mat lub info lub geogr lub wos W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + wybrany przedmiot PR*4 lub PP*2 600 134.8 22.5% Od 8.05.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników 13.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 5 j.obcy (pisemny lub ustny) + (biol lub chem lub geogr lub mat lub inf); PP lub PR W = (j.obcy + wybrany_przedmiot*4)/5;
PR*1 lub PP*0,7
100 - - Od 1.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 17.07.2023
Zobacz opinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 7 (biol lub mat) + przedmiot dodatkowy + j.pol + j.obcy W = wybrany_przedmiot*0,45 + przedmiot_dodatkowy*0,1 + j.pol*0,1 + j.obcy*0,25
PP*1; PR*1.5 lub 1,7 dla klasy dwujęzycznej za j.obcy
115 - - Od 15.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 12.07.2023
Oczekujemy na opinie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8 j.pol + j.obcy + mat_PP + (mat_PR lub biol lub chem lub fiz lub geogr W = j.pol + j.obcy + mat_PP + wybrany_przedmiot
PP*1; PR*1,5; biol*2, chem*1,5
700 - - Od 5.06.2023 do 17.07.2023
Ogłoszenie wyników 20.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 9 2 spośród biol, chem, fiz, mat, geogr, wos, j.pol lub j.obcy W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 3.04.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie

[1] - https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/zootechnika
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)