Chemia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 4.

Kategoria: Wiązania chemiczne - ogólne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń poprawność podanych stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli zdanie jest fałszywe. Następnie zapisz wszystkie błędne zdania w poprawnej wersji.

1. Wiązanie metaliczne jest ukierunkowane. P F
2. W cząsteczce SO2 występują 2 wiązania koordynacyjne. P F
3. Cząsteczka SO3 ma kształt trójkąta równobocznego. P F
4. Dla SF6 liczba koordynacyjna wynosi 7. P F
5. W cząsteczce HF wspólna para elektronowa przesunięta jest w stronę atomu fluoru. P F

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

1.F, 2.F, 3.P, 4.F, 5.P

1. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane jest ukierunkowane.
2. W cząsteczce SO2 występuje 1 wiązanie koordynacyjne.
4. Dla SF6 liczba koordynacyjna wynosi 6.