Chemia - Informator CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 21.

Kategoria: Prawo stałości składu, ustalanie wzoru Sole Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Oblicz

Dwa tlenki metali, oznaczone umownie wzorami A2O i XO3, reagują ze sobą w stosunku molowym 1:1. Produktem reakcji jest jonowy związek Z, w którym masowa zawartość procentowa pierwiastka A wynosi 40,2%, natomiast dla pierwiastka X ta wielkość jest równa 26,8%.

21.1. (0–2)

Na podstawie obliczeń ustal symbole pierwiastków A i X.

Symbol pierwiastka A:
Symbol pierwiastka X:

21.2. (0–1)

Zaznacz numer zdjęcia, na którym przedstawiono związek Z.

1
2
3

Rozwiązanie

21.1. (0–2)

Zasady oceniania
2 pkt – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń i napisanie symboli pierwiastków.
1 pkt – zastosowanie poprawnej metody, ale popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do ustalenia błędnych symboli.
0 pkt – zastosowanie błędnej metody albo brak rozwiązania.

Rozwiązanie
Równanie reakcji: A2O + XO3 → A2XO4

Obliczenie masy molowej pierwiastków A i X:
%O2 = 100% – (26,8% + 40,2%) = 33%

33,0%
26,8%

4 ∙ 16 g
x

x = 52 g ⇒ MX = 52 g ∙ mol–1 ⇒ chrom

33,0%
40,2%

4 ∙ 16 g
a

a = 78 g ⇒ MA = 39 g ∙ mol–1 ⇒ potas

Symbol pierwiastka A: K
Symbol pierwiastka X: Cr

21.2. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawny wybór i podkreślenie numeru zdjęcia.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Zdjęcie 1