Chemia - Informator CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 5.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Typ: Napisz równanie reakcji

Promieniotwórczość ciężkojonowa to szczególny i rzadki rodzaj promieniotwórczości. Polega na emisji z ciężkiego jądra atomowego jąder atomów lekkiego pierwiastka. Równania takich rozpadów promieniotwórczych zapisuje się zgodnie z zasadami zachowania: ładunku elektrycznego jąder oraz liczby nukleonów.

Na podstawie: W.D. Loveland, D.J. Morrissey, G.T. Seaborg, Modern Nuclear Chemistry, Willey-Interscience, 2006

Napisz równanie rozpadu jądra promieniotwórczego izotopu 22389Ac, z którego jest emitowane jądro izotopu węgla zawierające 8 neutronów.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie równania rozpadu jądra 22389Ac.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

22389Ac → 20983Bi + 146C
ALBO 223Ac → 209Bi + 14C