Chemia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Stężenia roztworów Typ: Oblicz

Oblicz masę wody, w jakiej należy rozpuścić 30 g Cu(NO3)2 · 6H2O, aby otrzymać roztwór azotanu(V) miedzi(II) o stężeniu 15% masowych. Wynik podaj w gramach i zaokrąglij go do jedności.

Rozwiązanie

1 pkt - za metodę:
1 pkt - za obliczenia i wynik: 97 (g)

Przykładowe rozwiązanie

MCu(NO3)2 = 188 g ∙ mol−1
MCu(NO3)2 ∙ 6 H2O = 296 g ∙ mol−1

masa Cu(NO3)2 w 30 g Cu(NO3)2∙6H2O wynosi: 30 g ∙ 188 g ∙ mol−1296 g ∙ mol−1 = 19 g

x – masa wody   15% = 19 g ∙ 100%x + 30 g
x = 97 g

Jeżeli zdający poprawnie rozwiąże zadanie i poda wynik z inną niż podana w poleceniu dokładnością, to należy przyznać maksymalną liczbę punktów.