Chemia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Właściwości fizyczne cieczy i gazów Typ: Oblicz

W zbiorniku o pojemności 10 dm3, w którym znajduje się tlen, temperatura wynosi 18°C, a ciśnienie jest równe 2000 hPa.
Oblicz, ile gramów tlenu znajduje się w tym zbiorniku. Wynik zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku. Stała gazowa R = 83,14 hPa ⋅ dm3 ⋅ K−1 ⋅ mol−1 .

Rozwiązanie

1 pkt - za metodę:
1 pkt - za obliczenia i wynik z jednostką: 26,45 (g)

Przykład rozwiązania:
pV = nRT ⇒ m = p ∙V ∙ MR ∙ T = 2000 hPa ∙10 dm3 ∙ 32 g ∙ mol−183,14 hP ∙ dm3 ∙ K−1 ∙ mol−1 ∙ 291 K = 26,45 g