Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 13.

Kategoria: Reakcje utleniania i redukcji - ogólne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W celu identyfikacji zawartości dwóch probówek, z których jedna zawierała wodny roztwór wodorotlenku sodu, a druga – wodny roztwór kwasu siarkowego(VI), przeprowadzono doświadczenie. Do obu badanych roztworów dodano wodne roztwory soli: manganianu(VII) potasu i siarczanu(IV) sodu.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Podczas przebiegu opisanego doświadczenia

  1. w obu probówkach utlenianiu ulegają jony MnO4, a redukcji – jony SO2−3.
  2. w obu probówkach utlenianiu ulegają jony SO2−3, a redukcji – jony MnO4.
  3. w jednej z probówek utlenianiu ulegają jony SO2−3, a redukcji – jony SO2−4.
  4. w jednej z probówek utlenianiu ulegają jony MnO4, a redukcji – jony SO2−4.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawną odpowiedź.
0 p. – za błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
B