Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 20.

Kategoria: Kwasy Typ: Podaj/wymień

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.

Napisz, jaki był cel opisanego doświadczenia.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie celu doświadczenia.
0 p. – za błędne określenie celu doświadczenia albo brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • porównanie mocy (trzech) kwasów
  • porównanie mocy fenolu, kwasu siarkowego(VI) i kwasu węglowego

Dopuszczalne odpowiedzi

  • sprawdzenie, czy sole reagują z kwasami
  • porównanie właściwości fenolu, kwasu siarkowego(VI) i kwasu węglowego