Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 33.

Kategoria: Izomeria konstytucyjna Typ: Narysuj/zapisz wzór

W wyniku chlorowania dwóch izomerycznych alkanów (oznaczonych umownie literami A i B) otrzymano dichloropochodne: z izomeru A – sześć izomerycznych produktów o wzorze C4H8Cl2, a z izomeru B – trzy izomeryczne produkty o wzorze C4H8Cl2.

Podaj wzory półstrukturalne (grupowe) izomerów A i B.

Izomer A:

Izomer B:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnych wzorów półstrukturalnych (grupowych) dwóch izomerów.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Izomer A:
CH3 – CH2 – CH2 – CH3

Izomer B:
CH3 – CH(CH3) – CH3