Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Izomeria geometryczna (cis-trans) Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Uzupełnij tabelę – wpisz w pierwszej kolumnie wzór węglowodoru o podanej nazwie, a w drugiej kolumnie – nazwę węglowodoru o podanym wzorze. W zapisie wzoru i nazwie uwzględnij, czy jest to izomer cis, czy – trans.

Wzór
Nazwa trans-3,4-dimetyloheks-3-en

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie tabeli.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzór
Nazwa trans-3,4-dimetyloheks-3-en cis -4-etylo-3-metylohept-3-en