Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Związki kompleksowe Typ: Napisz równanie reakcji

Do wodnego roztworu chlorku cyny(II) SnCl2 dodano wodny roztwór wodorotlenku sodu, co spowodowało wytrącenie się białego osadu. Osad ten podzielono na dwie porcje i umieszczono w dwóch probówkach. Do pierwszej probówki dodano kwas solny, a do drugiej – wodny roztwór wodorotlenku sodu. W obu probówkach zaobserwowano zanikanie osadu.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji tego związku w probówce z kwasem solnym i w probówce z roztworem wodorotlenku sodu. Produktem jednej z reakcji jest związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej równej 4.

Równanie reakcji z kwasem solnym:

Równanie reakcji z roztworem wodorotlenku sodu:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie dwóch równań reakcji w formie jonowej skróconej.
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji.
0 p. – za błędne napisanie równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Równanie reakcji z kwasem solnym:
Sn(OH)2 + 2H+ → Sn2+ + 2H2O
lub  Sn(OH)2 + 2H3O+ → Sn2+ + 4H2O
Równanie reakcji z roztworem wodorotlenku sodu:
Sn(OH)2 + 2OH
[Sn(OH)4]2–
lub Sn(OH)2–4