Chemia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Izomeria - ogólne Typ: Narysuj/zapisz wzór

W procesach technologicznej przeróbki fenolu otrzymuje się m.in. cykloheksanol i cykloheksanon, których uproszczone wzory przedstawiono poniżej. Literami a i b oznaczono wybrane atomy węgla.

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony jednego cyklicznego izomeru cykloheksanonu, który jest aldehydem.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne narysowanie wzoru izomeru.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Przykłady poprawnej odpowiedzi

lub
lub
lub
lub

Uwaga: Należy uznać każdy poprawnie napisany wzór spełniający warunki zadania.