Chemia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Typ: Napisz równanie reakcji

Źródłem energii w radioizotopowych generatorach termoelektrycznych jest 238Pu. Ten izotop powstaje w wyniku emisji cząstki β przez jądra izotopu pewnego pierwiastka, który z kolei jest produktem bombardowania jąder 238U jądrami deuteru.

Napisz równania opisanych przemian, w wyniku których można otrzymać izotop plutonu 238Pu. Uzupełnij wszystkie pola.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie obu równań – sztucznej reakcji jądrowej i naturalnej przemiany promieniotwórczej (β).
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź