Chemia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 36.

Kategoria: Izomeria optyczna Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Tripeptyd, którego wzór przedstawiono poniżej, jest zbudowany z reszt trzech aminokwasów.

Oceń, czy cząsteczka tego tripeptydu jest chiralna. Odpowiedź uzasadnij.

Ocena:

Uzasadnienie:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawną odpowiedź i poprawne uzasadnienie.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Ocena: Tak
Uzasadnienie: W cząsteczce tego tripeptydu są (trzy) centra stereogeniczne (asymetryczne atomy węgla) lub nieparzysta liczba centrów stereogenicznych.
lub Cząsteczka nie ma jakichkolwiek elementów symetrii lub jest asymetryczna.
lub
Cząsteczka nie ma płaszczyzny symetrii (i środka symetrii).
lub
Cząsteczka nie ma inwersyjnej osi symetrii.