Chemia - Matura Czerwiec 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 37.

Kategoria: Aminokwasy Typ: Podaj/wymień

Glutation to tripeptyd występujący w komórkach organizmów roślinnych i zwierzęcych. Poniżej przedstawiono jego wzór półstrukturalny (grupowy).

Napisz nazwy zwyczajowe aminokwasów, które powstają w wyniku całkowitej hydrolizy glutationu.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie nazw trzech aminokwasów.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
glicyna, cysteina, kwas glutaminowy ALBO Gly, Cys, Glu