Chemia - Matura Czerwiec 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 17.

Kategoria: Rozpuszczalność substancji Typ: Oblicz

W 150 g wody o temperaturze 80 °C rozpuszczono 160 g bezwodnego tiosiarczanu sodu (Na2S2O3). Otrzymany roztwór ochłodzono do temperatury 20 °C.

Oblicz, ile gramów Na2S2O3 ∙ 5H2O wykrystalizuje po ochłodzeniu roztworu. W temperaturze 20 °C rozpuszczalność hydratu wynosi 176 g w 100 g wody.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – zastosowanie poprawnej metody rozwiązania prowadzącej do obliczenia masy hydratu, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w gramach.
1 pkt – zastosowanie poprawnej metody prowadzącej do obliczenia masy hydratu, ale:
• popełnienie błędów rachunkowych
LUB
• podanie wyniku z niewłaściwą jednostką lub bez jednostki,
LUB
• podanie wyniku z niewłaściwą dokładnością,
ALBO
1 pkt – obliczenie masy hydratu w roztworze w temperaturze 20 °C.
0 pkt – zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie
MNa2S2O3 = 158 g ∙ mol–1
MNa2S2O3∙5H2O = 248 g ∙ mol–1.

mh1 = 160 ∙ 248158 = 251,1 g

𝑚H2O(2) = 𝑚H2O(1) + 𝑚𝑠(1) − 𝑚h1 = 150 + 160 − 251,1 = 58,9 g

176 g h
mh2

100 g H2O
58,9 g H2O;

⇒ mh2 = 103,7 g

Δmh = mh1 − mh2 = 251,1 − 103,7 = 𝟏𝟒𝟕,𝟒 𝐠

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wyniku liczbowego od przyjętych zaokrągleń. Za poprawny należy uznać każdy wynik będący konsekwencją zastosowanej poprawnej metody i poprawnych obliczeń.