Chemia - Matura Czerwiec 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 23.

Kategoria: Budowa i działanie ogniw Typ: Napisz równanie reakcji

Zbudowano ogniwo przedstawione na poniższym rysunku.

Siła elektromotoryczna tego ogniwa w warunkach standardowych była równa 0,565 V.

Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji, która zachodzi w pracującym ogniwie. Napisz schemat tego ogniwa.

Równanie reakcji:

Schemat ogniwa:

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne napisanie równania reakcji i schematu ogniwa.
1 pkt – poprawne napisanie równania reakcji i niepoprawne napisanie schematu ogniwa.
ALBO
– niepoprawne napisanie równania reakcji i poprawne napisanie schematu ogniwa.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższych kryteriów albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Równanie reakcji:
2Bi3+ + 3Ni → 2Bi + 3Ni2+

Schemat ogniwa:
(–) Ni I Ni2+ II Bi3+ I Bi (+)

Uwaga 1.: Elementy rozwiązania podane w nawiasach nie są wymagane.
Uwaga 2.: Zapisy w polu na obliczenia nie podlegają ocenie.